Til forældre med børn i kommunale skoler og institutioner

Ulykkesforsikring – vigtig ændring pr. 1. juli 2007.

Mariagerfjord Kommune har tidligere meddelt at der ikke er tegnet kollektiv ulykkesforsikring, som dækker mod hændelige ulykkestilfælde for børn og unge i kommunale skoler og institutioner. Mariagerfjord Kommune har hidtil ydet en vis kompensation, hvis et barn blev udsat for et hændeligt uheld og i den forbindelse pådrog sig en tandskade i skole eller institution. Ligeledes blev der givet tilsagn om erstatning for barnets briller, hvis de blev beskadiget ved et hændeligt uheld i den tid barnet er i skole eller institution.

Tilsynet med Kommunerne i Region Nordjylland har den 1. maj 2007 meddelt, at kommunerne ikke må yde erstatning for tilskadekomster/beskadigelser, for hvilke kommunen eller dennes ansatte ikke kan gøres erstatningsansvarlig. Konsekvensen af denne afgørelse er, at Mariagerfjord Kommune må ophøre med at yde kompensation ved ulykkestilfælde og beskadigelse af briller.

Kommer barnet til skade i forbindelse med en uagtsom handling begået af et andet barn, vil det være en sag mellem de involverede parter. Der skal i sådanne tilfælde foretages anmeldelse til det skadevoldende barns (forældres) ansvarsforsikring (eks. familie-, indbo eller husstandsforsikring), der herefter vil foretage den videre sagsbehandling.

Skyldes et uheld forhold, som Mariagerfjord Kommune eller dennes ansatte kan gøres erstatningsansvarlig for, skal der foretages anmeldelse til Mariagerfjord Kommune, der har tegnet en ansvarsforsikring, der bl.a. tager stilling til sådanne forhold.

Vi skal endnu engang opfordre jer forældre til at tegne en børneulykkesforsikring for jeres barn/børn. Denne forsikring dækker jeres barn døgnet rundt og dækker typisk tandskader og yder erstatning ved invaliditet efter et ulykkestilfælde overgået jeres barn. Der er ikke tale om en meget bekostelig forsikring.

Indtil det fyldte 18. år behandles tandskader gratis hos den kommunale tandpleje.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Staben Finans på telefon 97 11 30 97

Med venlig hilsen

Kurt Christensen

Finanschef

Mariagerfjord Kommune