Arden Skoles rygepolitik
 
Formålet med en rygepolitik
Tobaksrøg har betydning for både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Røg irriterer slimhinderne, giver lugtgener på arbejdspladsen og tobaksrøg er dokumenteret kræftfremkaldende. Tobaksrøg kan også forværre sygdomme hos medarbejdere med astma eller hjerteproblemer. Passiv rygning giver anledning til mange diskussioner og er sjældent godt for det psykiske arbejdsklima.
 
Fra 1. januar 2007 er Mariagerfjord Kommune røgfri arbejdsplads
Rygning er forbudt i alle kommunale lokaler.
 
Det er forbudt at ryge udendørs på skolens område. Undlad at ryge ved skolens hovedindkørsel og smid ikke skodderne på jorden.
 
 
Hjælp til rygestop
Alle ansatte ved Mariagerfjord Kommune kan få hjælp til at holde op med at ryge. Ret henvendelse til Sund By.
 
Overtrædelse af rygepolitik
Hvis du overtræder rygeforbuddet, får du en skriftlig påtale og bliver gjort opmærksom på rygestopkurser.
Bliver forbudet overtrådt igen, bliver du tildelt en skriftlig, tjenstlig advarsel.
Tredje gang forbuddet overtrædes, bliver du sagt op.